Øvingslærer til GMGD211

GMGD211

Vi har behov for en øvingslærer til gjennomføringen av GMGD211 vår/høst 2018.

Det er også mulig å bare være lærer for feltkurset som vil foregå i førstkommende juniblokk.

Øvingslæreren vil bli ansatt for ukene 22-24 i juni, samt i øvingstimene i høstparallellen. Arbeidsoppgavene vil være som følger:

Forberedelser (uke 22)
– Teste instrumenter og utstyr
– Gjennomgå øvingsoppgaver
– Kontrollere/måle/merke nødvendige kjentpunkter

Feltkurs (uke 23-24)
– Organisere oppstart
– Praktisk veiledning av studentgruppene ute i felt
– Opprydning

Øvingstimer (høstparallell)
2-4 øvingstimer pr. uke etter behov.

Send en kortfattet søknad til undertegnede med en karakterutskrift som vedlegg.

Jon Glenn Gjevestad

Bedriftspresentasjon med Geomatikk Survey

Tirsdag 10.04 kommer Geomatikk Survey hit til Ås for å holde bedriftspresentasjon.

De skal blant annet snakke om moderne landmåling, laserskanning og 3D-modellering.

Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med bedriften og arbeidslivet.

Presentasjonen vil foregå i UR-bygningen (U122) fra kl 18.00 – 19.30.

ATLAS stiller som vanlig med Pizza.

Vel møtt!