Om oss

Something is wrong.
Instagram token error.

atlasnmbu

Follow
Load More

Atlas er linjeforeningen for bachelor og master i geomatikk ved NMBU. Alle studenter blir automatisk med ved studiestart. Det er ingen medlemskontigent.

Atlas jobber for et godt faglig og sosialt miljø på geomatikk, samt er et samlingsorgan og en stemme når viktige avgjørelser tas, sett med geomatikkøyne.

Styremedlemmer velges inn under generalforsamling som avholdes to ganger i året. For å ha kontiuitet i styret velges nestleder, økonomiansvarlig og bedriftsansvarlig på slutten av hvert høstsemester, mens leder og sosialt ansvarlig velges på slutten av hvert vårsemester.

Kontaktinformasjon: post@atlasnmbu.no

Org.nr.: 911 561 670

Nåværende styre:

Leder
Lars Michaloff Nordby

Nestleder
Julie Løkeberg

Økonomiansvarlig
Bjørnar Nevland Knudsen

Bedriftsansvarlig
Isak Foss Ingebrigtsen

Sosialt ansvarlig
Anne Pernille Stokke

Web-ansvarlig
Tord Kristian Fjellheim Andersen

Tidligere styrer: