MIDLERTIDIGE STILLINGER SOM GEODATAKONSULENT Avdeling for geodata, matrikkelenheten

Matrikkelenheten trenger inntil tre medarbeidere til kvalitetsheving av matrikkelen. Arbeidet består i å finne opplysninger i byggesaksarkivet, måle arealer og registrere opplysningene i matrikkelen. Stilingene er midlertidige og med varighet fra 01.08.2018 til og med 31.12.2018.

Du vil få intern opplæring og bli sertifisert som matrikkelfører hos Statens kartverk.

Kvalifikasjoner

· Høyere utdanning på bachelornivå

· Fordel med erfaring eller kunnskap innenfor fagområdet matrikkelen

· Fordel med kunnskap om og erfaring med byggetegninger

· Fordel med erfaring fra GisLine programvare

Personlige egenskaper

· Systematisk, strukturert og løsningsorientert
Selvstendig med gode samarbeidsevner
Gjennomføringsevne
Kontaktinfo
Kristin Tveit, enhetsleder

917 87 225

kristin.tveit@pbe.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Vahls gate 1, 0102 Oslo

Med vennlig hilsen

Kristin Tveit
enhetsleder

Matrikkelenheten
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 917 87 225
Sentralbord: 21 80 21 80

NMBU søker geomatikkstudent for oppmålingsjobb på Vollebekk!

 

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP – NMBU) skal sette opp to Polytunneler på Vollebekk forsøksgård. Adresse: Vollveien 3, 1430 ÅS.

Polytunnelene har en størrelse på 10×40 meter. Tunnelene skal stå på skinneganger, slik at de kan skyves frem og tilbake over feltforsøk. Det blir to skinneganger av 100 meter. Forsøksanlegget skal etableres på et jordet på forsøksgården, se flyfotoutsnitt.

Før oppstart av bygging trenger vi å vite terrengprofilen på jordet, for å bestemme plassering av anlegget (flatest mulig areal).

Vi søker en student som kan være behjelpelig med å nivellere arealet og å presentere dataene slik at vi forstår terrengprofilen. Studentjobben lønnes etter gjeldende satser ved NMBU.  Jobben ønskes utført så raskt som mulig.

Interesserte studenter bes ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
Svend A. Pung
Overingeniør

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Mobil: (+47) 90 03 55 51
E-post: svend.pung@nmbu.no