Vil du bli øvingslærer i GMGD211?

GMGD211

Vi har behov for en øvingslærer til gjennomføringen av GMGD211 vår/høst 2018.

Øvingslæreren vil bli ansatt for ukene 22-24 i juni, samt i øvingstimene i høstparallellen. Arbeidsoppgavene vil være som følger:

Forberedelser (uke 22)
– Teste instrumenter og utstyr
– Gjennomgå øvingsoppgaver
– Kontrollere/måle/merke nødvendige kjentpunkter

Feltkurs (uke 23-24)
– Organisere oppstart
– Praktisk veiledning av studentgruppene ute i felt
– Opprydning

Øvingstimer (høstparallell)
2-4 øvingstimer pr. uke etter behov.

Send en kortfattet søknad til undertegnede med en karakterutskrift som vedlegg.

Jon Glenn Gjevestad

ArcGIS Pro og ArcGIS online til studenter

Geomatikkstudenter har nå fått gratis lisens til ArcGIS Pro og ArcGIS online så lenge vi er studenter på NMBU. Wuhu!

Dette må du gjøre for å få lisens:

  • Send mail til support@geodata.no MED STUDENTMAIL *viktig*
  • Oppgi fullt navn, studieår og universitet
  • skriv «Lisens til ArcGIS via ATLAS» i emnefeltet

Takk til: