Geoforum på Sundvollen

Geoforum Buskerud, Oslo og Akershus arrangerer lokale geomatikkdager på Sundvollen 8. -9. april, med påfølgende fagdag, “Geogklar”, 10. april. De ønsker å invitere 10 studenter til å delta den 9. og 10. april, inkludert overnatting! Om du ønsker å delta så send en mail til Buskerud@geoforum.no. Mer informasjon om arrangementet finner dere på: http://www.geoforum.no.