Informasjonsmøte masteroppgaver

Onsdag 6. mars inviterer institutt for geomatikk til informasjonsmøte for masteroppgaver i demokratitimen. Målgruppen for arrangementet er først og fremst de som skal skrive masteroppgave i 2025, men vil også være nyttig for senere kull. Benytt muligheten til å finne ut hvilke problemstillinger du synes er interessante!

Tid: Onsdag 6. mars kl. 12-14

Sted: TF3-103 https://link.mazemap.com/PwSqrtdy

Program:

Introduksjon:

– Hva vil det si å skrive en masteroppgave?

– Hvilke frister gjelder?

Korte presentasjoner av et utvalg aktuelle masteroppgaver (ca. 10min pr. presentasjon):

 1. Use of hyperspectral images in agricultural areas

(NIBIO, Misganu)

2. Bruk av instrumenter som Gyromat 5000 i tunellprosjekter

(Skanska/Vegvesenet, Ola)

3. Undersøkelse av “tilt-korreksjonsstang” ved RTK målinger

(Lillestrøm kommune, Ola)

4. Klimaendringer og tidsvarierende tyngdefelt fra gravimetrisatellittene GRACE/GRACE-FO

(Christian Gerlach, Vegard)

5. Observasjon av overflateendringer til isbreer ved bruk av ICESat-2 laseraltimetri

(Christian Gerlach, Vegard)

6. GIS romlig analyse eksempel fra NIBIO-prosjekter

(NIBIO, Svein Olav)

7. Fjernmåling romlig analyse eksempel fra Field Group

(Field Group, Ivar)

Avslutning:

Spørsmål og åpen diskusjon