Om oss

Atlas er linjeforeningen for bachelor i geomatikk og master i geoinformatikk ved NMBU. Alle studenter blir automatisk med ved studiestart. Det er ingen medlemskontigent.

Atlas jobber for et godt faglig og sosialt miljø på geomatikk, samt er et samlingsorgan og en stemme når viktige avgjørelser tas, sett med geomatikkøyne.

Styremedlemmer velges inn under generalforsamling som avholdes to ganger i året. For å ha kontiuitet i styret velges nestleder, økonomiansvarlig og bedriftsansvarlig på slutten av hvert høstsemester, mens leder og sosialt ansvarlig velges på slutten av hvert vårsemester.

Kontaktinformasjon: post@atlasnmbu.no

Org.nr.: 911 561 670

Nåværende styre:

Leder
Anne Pernille Stokke

Nestleder
Magnus Hole Mikalsen

Økonomiansvarlig
Even Flaten Bredvold

Bedriftsansvarlig
Julie Monkvik

Sosialt ansvarlig
Bård Andersen

Web-ansvarlig
David Stafford