Bedriftsinformasjon

Atlas er linjeforeningen for geomatikkstudentene ved NMBU på Ås. NMBU har lange tradisjoner innen geomatikk, og er det studiestedet i Norge som gir best faglig bakgrunn innenfor fagområder som geodesi, fotogrammetri, satellittkartlegging og geografisk informasjonsbehandling.

Atlas arbeider blant annet med å skape kontakt mellom geomatikkstudentene og næringslivet. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner, ekskursjoner og bedriftsbesøk. Dette gir bedrifter en fin mulighet til å komme i kontakt med våre studenter. Vi samarbeider også godt med de andre linjeforeningene ved NMBU som gir mulighet til presentasjoner på tvers av studieretningene.

Dersom din bedrift er interessert i eksponering ovenfor geomatikkstudentene på NMBU er det bare å ta kontakt med vår bedriftsansvarlig Ingrid Marie Simpson til bedriftskontakt@atlasnmbu.no. Vi tilbyr bedriftspakker som kan inneholde ekskursjoner, bedriftspresentasjoner, annonser, stillingsannonser, logo på klesplagg og mer.

Vi er stolte av våre sponsorer:

Geodata

Geodata er markedsledende i Norge innen geografiske data og teknologi som brukes i både offentlig og privat sektor. Vi i Geodata legger all vår innsats i å forenkle arbeidsprosesser og visualisere komplekse datasett på en lettfattelig måte slik at du kan ta bedre beslutninger. Vi lager løsninger og analyser og tilbyr drift og programvare – alt du trenger for å lykkes når geografi er en viktig faktor. Geodata er den norske distributøren av programvare fra Esri – en av verdens største leverandører og utviklere av geografiske informasjonssystemer (GIS). Det betyr at vi bygger mange av våre løsninger på ArcGIS-plattformen, men har kompetanse til å bygge løsninger i de fleste formater. Geodata har ca 140 ansatte og er basert i Oslo, med en liten avdeling i Stavanger. Vi har jobbet med GIS, geografiske data og teknologi siden oppstarten i 1988.

Les mer: https://www.geodata.no/om-oss

Scansurvey

Scan Survey driver med oppmåling for små og store byggeprosjekter, etablering av digitale terrengmodeller, etablering av fastmerker og analyse av geodetiske nett. Firmaet har utviklet seg til å bli en av Norges ledende oppmålingsfirmaer innen produksjon av digitale terrengmodeller. Hovedfokuset til Scan Survey er å produsere kvalitetsdata, og alltid levere et komplett og feilfritt sluttprodukt.

Les mer på http://www.scansurvey.no

Skanska Survey

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og ledende leverandør av geomatikktjenester. Med kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim, har de kapasiteten til å utføre oppdrag over hele landet. Kompetansen dekker et bredt spekter av tjenester, fra landmåling og modellering til dokumentasjon. Disse tjenestene støtter prosjekter i alle faser og størrelse.

I tillegg til interne Skanska-prosjekter leverer de tjenester til både små og store entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer, offentlige etater og andre som har behov for deres tjenester.


Les mer på Skanskasurvey.no

Field Group

Field Group (tidl. Terratec) ble opprettet i 2004, og har siden vokst til å bli et av Norges største kartfirma. Field gjennomfører hele produksjonen fra datafangst med fly, biler og landmålere, til ferdigstilling av CAD og BIM modeller.  Field gjennomfører oppdrag på alle kontinenter, og samarbeider med offentlige og private, samt forskning- og utdannelsesinstutisjoner.

Les mer på https://field.group/

Anko

Anko AS er et ledende selskap innen tjenesteområdene Geomatikk,
Landmåling, Industrimåling, Maskinstyring og 3D-Laserskanning.

Vi har siden 1975 levert tjenester til prosjekter i inn- og utland og
vi lever av fornøyde kunder som stadig vender tilbake. Vi er en
frittstående tjenesteleverandør som er lokalisert i Stavanger, Bergen,
Trondheim, Harstad, Kristiansand, Oslo og Råde. Vi er 130 ansatte,
hvorav ca. 30 arbeider i Oslo og Råde.  Høsten 2020 fusjonerte
Geomatikk Survey inn i Anko og vi fikk enda flere dyktige kolleger med i teamet.

Les mer: https://anko.no/about-us 

Fugro

Fugro, verdens ledende geo-data spesialist, samler og analyserer omfattende informasjon om jorda, både over og under jordoverflaten. Gjennom intergert innsamling, analyse og råd, tilbyr Fugro geo-data for å hjelpe kundene designe, bygge og drifte infrastruktur på en trygg, bærekraftig og effektiv måte.
I Norge har Fugro kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Her jobber Fugro hovedsakelig med sjøkartlegging, offshore posisjonering, satelittnavigasjon og utvikling av vær-bøyer.

Les mer: http://www.fugro.com

UTEC

UTEC er en ledende leverandør av oppmåling-, inspeksjon- og datahåndteringstjenester til energiindustrien. De fokuserer på å tilby kunder høykvalitets, kostnadseffektive og ledende teknologiløsninger for offshore-, onshore- og subsea-prosjektbehov.

Les mer: https://acteon.com/geo-services/utec/