La din kreativitet få fritt spillerom på elektronikk-verkstedet!

høst ble det startet opp et elektronikk-verksted for geomatikkstudentene drevet av studenter. Verkstedet er et fristed hvor vi kan starte ulike prosjekter, og prøve oss på prototyping. Målet er å øke interessen for elektronikk/arduino og prototyping blant geomtaikkstudentene, slik at flere får øynene opp for hvilke muligheter som finnes! Det er kjøpt inn diverse utstyr, og det er fritt frem for studentene å bruke dette.

Et prosjekt som er startet er Prosjekt Headphones av Sverre: Prosjekt Headphones går ut på å rekonstruere et par ødelagte hodetelefonen av typen Beat by dre solo 2.

Prosjektet gjør en kjent med bruk av programvaren Autodesk 360 fusion. Som er et 3d modellering programvare, og kjennskap til bruk av 3d printer av typen Flashforge. Prosjektet gjør en også kjent med utfordringer som oppstår under prosessen å utvikle et nytt produkt.

Ved hjelp av 3d printer som er tilgjengelig via elektronikk-verkstedet for geomatikk studenter, designes og skrives det ut nye komponenter som dannet et nytt design.

Ved spørsmål angående Elektronikk-verkstedet kan Annie kontaktes.