Studentassistenter til LAD102 (GIS, praktisk introduksjon), høsten 2017

Vi har behov for studentassistenter til øvingene i LAD102. Arbeidet består i veiledning på datasal (U325 og U327 i høst pga ombygging av IMT-bygget) til fastsatte tider. Hvert øvingsparti går over fire timer, og høyst sannsynlig blir det øvingspartier tirsdag (trolig 2 partier 8-12 og 2 partier 14-18) og fredag 12-16 (ett eller to partier).

Første uke for øvingsveiledning er uke 37 (11.-17. september). Siste uke er uke 47 (20.-26. november) eller uke 48 (27. november-3. desember).

Du får betalt per time, og i tillegg får du betalt for forberedelser (to timer per uke). Om du kan ta flere partier er det en fordel. Øvingene er stort sett de samme som tidligere år, men tilpasset gjeldende versjon av programvaren (QGIS 2.18).

Om du er interessert, så ta kontakt per e-post eller telefon med Håvard Tveite

Mail: havard.tveite@nmbu.no
Tlf: 67231548.