Geoforum Oslo og Akershus inviterer til fagdag

Geoforum Oslo og Akershus arrangerer fagdag fredag 24. november, med temaet «Hvordan tilpasser vi offentlig regelverk til nye former for behandling av geodata».

Dette er en fagdag hvor vi ikke nødvendigvis presenterer alle svarene. Målet for dagen er å samle folk, se på ny teknologi og dagens lovverk opp mot hverandre, lære mye, samt å diskutere oss gjennom en rekke problemstillinger. Velkommen!

For mer info se:

http://geoforum.no/event/fagdag-oslo-og-akershus/