NMBU søker geomatikkstudent for oppmålingsjobb på Vollebekk!

Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP – NMBU) skal sette opp to Polytunneler på Vollebekk forsøksgård. Adresse: Vollveien 3, 1430 ÅS.

Polytunnelene har en størrelse på 10×40 meter. Tunnelene skal stå på skinneganger, slik at de kan skyves frem og tilbake over feltforsøk. Det blir to skinneganger av 100 meter. Forsøksanlegget skal etableres på et jordet på forsøksgården, se flyfotoutsnitt.

Før oppstart av bygging trenger vi å vite terrengprofilen på jordet, for å bestemme plassering av anlegget (flatest mulig areal).

Vi søker en student som kan være behjelpelig med å nivellere arealet og å presentere dataene slik at vi forstår terrengprofilen. Studentjobben lønnes etter gjeldende satser ved NMBU.  Jobben ønskes utført så raskt som mulig.

Interesserte studenter bes ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen
Svend A. Pung
Overingeniør

Senter for klimaregulert planteforskning (SKP)
Mobil: (+47) 90 03 55 51
E-post: svend.pung@nmbu.no

Øvingslærer til GMGD211

GMGD211

Vi har behov for en øvingslærer til gjennomføringen av GMGD211 vår/høst 2018.

Det er også mulig å bare være lærer for feltkurset som vil foregå i førstkommende juniblokk.

Øvingslæreren vil bli ansatt for ukene 22-24 i juni, samt i øvingstimene i høstparallellen. Arbeidsoppgavene vil være som følger:

Forberedelser (uke 22)
– Teste instrumenter og utstyr
– Gjennomgå øvingsoppgaver
– Kontrollere/måle/merke nødvendige kjentpunkter

Feltkurs (uke 23-24)
– Organisere oppstart
– Praktisk veiledning av studentgruppene ute i felt
– Opprydning

Øvingstimer (høstparallell)
2-4 øvingstimer pr. uke etter behov.

Send en kortfattet søknad til undertegnede med en karakterutskrift som vedlegg.

Jon Glenn Gjevestad