Bedriftspresentasjon med Geomatikk Survey

Tirsdag 10.04 kommer Geomatikk Survey hit til Ås for å holde bedriftspresentasjon.

De skal blant annet snakke om moderne landmåling, laserskanning og 3D-modellering.

Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med bedriften og arbeidslivet.

Presentasjonen vil foregå i UR-bygningen (U122) fra kl 18.00 – 19.30.

ATLAS stiller som vanlig med Pizza.

Vel møtt!