MIDLERTIDIGE STILLINGER SOM GEODATAKONSULENT Avdeling for geodata, matrikkelenheten

Matrikkelenheten trenger inntil tre medarbeidere til kvalitetsheving av matrikkelen. Arbeidet består i å finne opplysninger i byggesaksarkivet, måle arealer og registrere opplysningene i matrikkelen. Stilingene er midlertidige og med varighet fra 01.08.2018 til og med 31.12.2018.

Du vil få intern opplæring og bli sertifisert som matrikkelfører hos Statens kartverk.

Kvalifikasjoner

· Høyere utdanning på bachelornivå

· Fordel med erfaring eller kunnskap innenfor fagområdet matrikkelen

· Fordel med kunnskap om og erfaring med byggetegninger

· Fordel med erfaring fra GisLine programvare

Personlige egenskaper

· Systematisk, strukturert og løsningsorientert
Selvstendig med gode samarbeidsevner
Gjennomføringsevne
Kontaktinfo
Kristin Tveit, enhetsleder

917 87 225

kristin.tveit@pbe.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Vahls gate 1, 0102 Oslo

Med vennlig hilsen

Kristin Tveit
enhetsleder

Matrikkelenheten
Plan- og bygningsetaten
Oslo kommune

Mobil: 917 87 225
Sentralbord: 21 80 21 80