Atlas generalforsamling

Onsdag 13.11 gjennomførte ATLAS dette semesterests generalforsamling. Her ble det tatt opp ulike saker som angår geomatikkstudenter. Regnskapet ble gjennomgått og forslag til endringer ble diskutert.

Nye medlemmer som ble stemt inn i styret. Økonomiansvarlig Bjørnar Nevland Knudsen til venstre. Nestleder Trym Ødegaard Tanbergmoen i midten, og bedriftsansvarlig Isak Foss Ingebrigtsen til høyre. De trer inn i vervet etter nyttår.

Bra oppmøte, pizza og brownies på fotogrammeti rommet.