Atlas generalforsamling 11.11.2020

Den 11.11.2020 ble Atlas-generalforsamling arrangert i kjent corona-vennlig stil på zoom. Tross sitasjonen og mangel på pizzaservering var det godt oppmøte. Regnskapet til Atlas ble gjennomgått og diverse saker ble diskutert. Vervene som sto til valg denne GFen var Økonomisk ansvarlig, Bedriftsansvarlig og Nestleder. Det ble kun utskiftning i ett av vervene i Atlas-styret. Ny nestleder er nå Lars Michaloff Nordby.

Atlas styret står da nå som følger: Jørgen Bonden (Leder), Lars Michaloff Nordby (Nestleder), Bjørnar Nevland Knudsen (Økonomiansvarlig), Isak Foss Ingebritsen (Bedriftsansvarlig), Tobias Horn Semb (sosialt ansvarlig), Isak Rakstang (Web-ansvarlig).