Ingeniør/sivilingeniør geomatikk

Kunne du tenke deg å jobbe med byutvikling i landets tredje største kommune? Nå leter Trondheim kommune etter en ingeniør/sivilingeniør innenfor geomatikk/GIS til en 100% stilling, med tiltredelse 1.september. Du får forvalte kart- og eiendomsdata i enheten for kart og arkitektur i Trondheim kommune.

Ved Enhet for kart og arkitektur er det fra 1. september 2022 ledig en fast 100 prosent stilling for ingeniør/sivilingeniør innenfor fagområde geomatikk.

Enheten forvalter kart- og eiendomsdata og legger til rette for effektiv bruk av disse. Vi er organisert under virksomhetsområdet Byutvikling. Stedfestede data er komponenter som er viktige for tjenesteleveransene fra byutviklingsområdet, mange av våre oppgaver skjer derfor i tett samarbeid med de andre fagområdene. 

Har du et stort engasjement for bruk av stedfestede data i byutviklingen, et hode for digitale løsninger, er nysgjerrig og nytenkende og har evne til å utvikle et godt samarbeid på tvers av ulike fagfelt – da kan det være deg vi leter etter.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikle og drifte databaser, kvalitetsheving av kart- og eiendomsdata (hovedsakelig FKB)
 • Delta med IT- og geodatafaglig støtte i prosjekter sammen med andre kommunale enheter
 • Være en sentral medspiller for at Trondheim kommune skal kunne utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte
Kvalifikasjoner
 • Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner, helst med spesialisering innenfor kart/geomatikk
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan også bli vurdert.
 • Du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata (SOSI-standarden, GML, FKB)
 • Det er en fordel om du har god kompetanse innen teknisk GIS
 • Du har god forståelse for hvordan bygge opp, sammenstille og analysere data i ulike formater
Personlige egenskaper
 • Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner
 • Du er utviklings- og løsningsorientert
 • Du har evne til å arbeide strukturert og analytisk
 • Du har evne til å drive prosjekter av ulike størrelser i en stor organisasjon
 • Du har god formidlings- og formuleringsevne

De tilbyr:

 • Selvstendig og faglig utfordrende arbeid i et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning – innenfor rammen av det kommunale systemet

Høres dette interessant ut?

Sjekk ut linken for all informasjon.

Husk søknadsfrist 29 mai!

https://7254.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4488841897?language=nb&link_source_id=0