ArcGIS Pro og ArcGIS online til studenter

Geomatikkstudenter har nå fått gratis lisens til ArcGIS Pro og ArcGIS online så lenge vi er studenter på NMBU. Wuhu!

Dette må du gjøre for å få lisens:

  • Send mail til support@geodata.no MED STUDENTMAIL *viktig*
  • Oppgi fullt navn, studieår og universitet
  • skriv “Lisens til ArcGIS via ATLAS” i emnefeltet

Takk til: