Vil du bli øvingslærer i GMGD211?

GMGD211

Vi har behov for en øvingslærer til gjennomføringen av GMGD211 vår/høst 2018.

Øvingslæreren vil bli ansatt for ukene 22-24 i juni, samt i øvingstimene i høstparallellen. Arbeidsoppgavene vil være som følger:

Forberedelser (uke 22)
– Teste instrumenter og utstyr
– Gjennomgå øvingsoppgaver
– Kontrollere/måle/merke nødvendige kjentpunkter

Feltkurs (uke 23-24)
– Organisere oppstart
– Praktisk veiledning av studentgruppene ute i felt
– Opprydning

Øvingstimer (høstparallell)
2-4 øvingstimer pr. uke etter behov.

Send en kortfattet søknad til undertegnede med en karakterutskrift som vedlegg.

Jon Glenn Gjevestad