Ingeniør/sivilingeniør geomatikk

Enhet for kart og arkitektur i Trondheim kommune søker nå ny medarbeider med bachelor/mastergrad innen geomatikk.

Vil du være med å utvikle fremtidens kommunale tjenester, og bidra til at vi lykkes med det grønne skiftet? 

Kart- og geodata er et vesentlig underlag i mange tjenester, og vil bli brukt på mange flere områder i fremtiden, både innen næringsutvikling, arealplanlegging, klima, samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har ansvaret for kommunens offentlige kartgrunnlag.

Søknadsfrist 28. februar.

For fullstendig annonse, se www.trondheim.kommune.no (søkeord: Ingeniør/sivilingeniør geomatikk)     

Se også deres stillingsannonse på Finn:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=289092557