Nytt styre

Nytt og gammelt styre spiste middag på Egon i Ski for å markere overgangen til nåværende styre. Vi ønsker med dette å takke Mats Neergaard og Sarah Røsaker for innsatsen som web-ansvarlig og sosialt ansvarlig. Nåværende styre er:

Leder: Anne Pernille Stokke (gjenvalg)
Nestleder: Magnus Hole Mikalsen
Bedriftskontakt: Julie Monkvik
Økonomiansvarlig: Even Flaten Bredvold
Sosialt ansvarlig: Bård Andersen (Nyvalg)
Web-ansvarlig: David Stafford (Nyvalg)