Pølsefest utsettes

Pølsefesten som var satt opp 2. juni i semesterplanen flyttes til fadderuken. Ses der!😎🎉